KÖVETKEZŐ ELŐADÁSUNK: 2020. OKTÓBER 29.

19.30

Nemzeti Táncszínház

 

AGORA

Az agora az ókori görögök megszentelt kommunális tere.
Portugál nyelven az "agora" jelentése „most”.
Számomra egy olyan szakrális hely, ahol a közösség hite, ideológiája, szenvedélye és reménye egységbe fonódik össze, melynek anyanyelve a tánc.
Az a „szentély”, ahol a társulás tagjai tisztelik a spirituális értékeket és az univerzum törvényeit, ahol óvják a természetet és őrzik a kultúrát, nagy becsben tartják saját gyökereiket megélve a jelent, de nem feledve a múltat.
E régmúlt értékrendszer találkozása a jelennel, azaz a most-tal.
Ez az én agorám. Tiszta tánc, dimenziók komponálása, ritmizált elegancia. Keresünk, kötődünk, kitartunk.
A darab könnyeden közelít a súlyossághoz. Egy láthatatlan, végtelenbe nyúló, sérülékeny szál köt össze bennünket. Bár összetartozunk, mégis külön egyéniségek vagyunk. Üres porhüvelyek, megtöltve végtelen számú lehetőséggel, gondolatok, hit, meggyőződés, emlékek és tapasztalatok összefüggéstelen foszlányaival. A kompozíció ritkán látható pontossággal és minden érzelgősségtől és pátosztól mentesen igyekszik érzékletessé tenni a láthatatlant.
Ha a szívünk tiszta, a gondolataink őszinték, és együtt cselekszünk, képesek leszünk beteg világunkat meggyógyítani, és egy végtelen lehetőségekből álló univerzumot felépíteni.

Koreográfus: Hámor József /GDC/

Előadók:
Bali Boglárka
Baumgartner Krisztina

Fekete Zsófia
Maday Tímea Kinga
Mangi Kornélia

Tóth Laura

Zene: Hámor József (Gangaray Experimental Music)

 

Fénytervező: Hámor József /GDC/
 

Jelmeztervező: Maday Tímea Kinga /GDC/


Jegy vásárlás:

https://nemzetitancszinhaz.jegy.hu/program/agora-gangaray-dance-company-115937/656698


Támogatók: Nemzeti Táncszínház, Coteda Nonprofit Kft, Kortárs Táncművészetért Alapítvány


Időtartam: 40 perc
Korhatár:14+

A Gangaray Dance Company produkciója


Támogatók: Kortárs Táncművészetért Alapítvány, COTEDA Nonprofit KFT, Nemzeti Táncszínház

FOTÓ: SARVADY MÁTYÁS, JÓKÚTI GYÖRGY, ERNŐ FUTÁR